Soutěž o matraci Klasik Plus 90x200cm

Vyplňte 2 otázky a vyhrajte Matraci Klasik Plus, která je vyrobena z velmi silného kokosového jádra a dvou jader z přírodního latexu se 100% bavlnou, je stabilní a pružnou matrací vysokého nadstandartu našich ložnic. Přírodní matrace Klasik patří mezi nejprodávanější a nejúspěšnější modely futonů a matrací. Veliká obliba této přírodní matrace má kořeny v trvanlivosti, odolnosti a universálnosti této matrace.

 

Správné odpovědi

V jaké ulici v Praze se nachází showroom přírodních matrací?

 • Nuselská
 • Vršovická
 • Moskevská

Je možné na základě požadavku zákazníka sestrojit unikátní přírodní matraci?

 • ANO
 • NE
 
Podrobnosti soutěže

Podmínky soutěže

I. Obecná ustanovení

 1. Soutěž probíhá na území České republiky.
 2. Účastníkem soutěže se stává každý čtenář těchto stránek, který akceptuje pravidla soutěže a zašle níže stanoveným způsobem odpovědi na soutěžní otázky.
 3. Organizátorem soutěže je MATRACE A POSTELE s.r.o., V Aleji 1326, Nová Paka Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
 4. MATRACE A POSTELE s.r.o. si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.
 5. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
 6. Ve sporných případech si MATRACE A POSTELE s.r.o. vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 7. Do slosování bude zařazen každý účastník, který vyplní všechny požadované identifikační údaje a odpoví správně na všechny soutěžní otázky. Každý může hlasovat pouze jedenkrát.
 8. Výherci budou náhodně vylosováni počítačem. Vyrozumění výhercům a informace o cenách budou zaslány elektronickou poštou.


II. Základní mechanismus soutěže

 1. Soutěž bude probíhat v době uvedené v každém soutěžním zadáním na stránkách internetového portálu, na kterém soutěž probíhá.
 2. Úkolem soutěžících je zodpovězení soutěžních otázek. Každá z nich má 3 varianty odpovědí, z nichž je pouze jedna správná. Soutěžící mají možnost najít nápovědu na stránkách internetového portálu na kterém je soutěž uvedena a na který bude ze stránek soutěže odkazováno.
 3. Účastník soutěže odpoví na jednotlivé znalostní otázky, vyplní osobní údaje a stiskne tlačítko "odeslat". V případě, že účastník odpoví tímto způsobem správně na všechny otázky, postupuje do slosování o ceny.
 4. Výherci jednotlivých cen budou vylosováni ze soutěžících, kteří odpověděli správně na všechny soutěžní otázky. K losování bude použit generátor náhodných čísel.
 5. Výsledek losování výherců podle odstavce 4, resp. jména, příjmení  výherců zveřejní MATRACE A POSTELE s.r.o. na internetových stránkách soutěže v archivu soutěží.


III. Předání výher

 1. Vylosované výherce kontaktuje MATRACE A POSTELE s.r.o. prostřednictvím e-mailu.
 2. Ceny výhercům předá MATRACE A POSTELE s.r.o. po předchozí dohodě s výherci.
 3. Výhry budou výhercům zaslány spedicí. Doprava po celé ČR zdarma.
 4. Výherci mladšímu 18 let bude výhra předána pouze za přítomnosti jeho zákonného zástupce.
 5. Výhry nemohou být proplaceny v penězích.

 

 
 
 
Nákupní košík Nákupní košík je prázdný
 • Váš košík je prázdný